Szülői szervezet

A szülői közösség és az óvoda kapcsolata
A közoktatási törvény 59-61.§. rendelkezik a szülők közösségéről. Ennek alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítése érdekében munkaközösségeket hozhatnak létre. Célja a szülői ház és az intézmény közös munkájának elősegítése a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.

A szülői közösséget egyetértési jog illeti meg minden, számukra anyagi teherrel járó feladat elhatározásában, a kirándulások szervezésében. Az SZMK dönt saját szervezeti és működési rendjéről, tisztségviselőinek megválasztásáról. A csoportok szülői közösségét a csoportban dolgozó óvónők segítik.

A szülők képviselői ( csoportonként 1-1 fő) véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat az SZK elnöke, vagy a csoportvezető óvónő útján juttatják el az óvoda vezetőihez. Az óvoda vezetője évente tájékoztatja a szülőket az intézmény munkájáról. Az SZK elnöke közvetlenül az óvodavezetővel tart kapcsolatot. A Szülői Közösség pénzt nem gyűjthet, támogatást csak az alapítványon keresztül nyújthat az intézménynek. Konkrét feladataikat a fenti kereteken belül maguk határozzák meg.

Adatkezelési tájékoztató