Hírek

Óvodai beiratkozás 2022.

Az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába a fenntartó 2022. április 20-22. 8,00-17,00 között határozta meg. További információk itt találhatóak.

Óvodai beiratkozás 2021.

 A Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában a 20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet 20. § (1) bekezdésének alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás időpontja 2021. április 20-23. 8.00-17.00 óra között került meghatározásra. További információk itt  az adatlap és a felmetési kérelem a csatolmányban található.

További egy évig történő óvodában maradás

 A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

Intézményi eljárásrend

Intézményünkben a járványügyi készülség idejére 2020. október 1-től visszavonásig a következő eljárásrend lép életbe. 

Közlemény

Kedves Családok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Oktatási Hivatal TKHF/2549-2/2020. számú határozatában, a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájának egyik csoportjában, a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2020. szeptember 18- tól 2020. szeptember 25. napjáig rendkívüli szünetet rendelt el. 

Ezzel párhuzamosan a járványügyi hatóság a közvetlen kontakt személyekkel (a csoportba járó gyermekek- gondviselőivel és az ott dolgozó felnőttekkel)felvette a kapcsolatot az fentiekkel azonos időtartamú járványügyi megfigyelés elrendelése végett.

A közvetlen kontaktussal nem érintett, az óvoda más csoportjaiba járó gyermekeknek zavartalanul folytatódik a nevelési év, szeretettel várjuk az egészséges gyermekeket az óvodában.    

Köszönjük az érintett családok türelmét és együttműködését!

Tájékoztatás

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gyermekorvosi Szolgálat

igazolásokkal kapcsolatos eljárásrendjéről

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Házirendjének 12. pontjának alábbi tartalommal történő kiegészítéséről

Tájékoztató az óvodai felvételekről az 2020-2021-os nevelési évre

Tájékoztató az óvodai felvételről 2020-2021-es nevelési évre

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁSI REND

 A Biatorbágy Benedek Elek Óvoda rendkívüli nyitvatartási és működési rendje a veszélyhelyzet kihirdetése következtében elrendelt rendkívüli szünet idejére, 2020. március 17.- visszavonásig.

Tájékoztató a koronavírusról

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel a következő tájékoztatást adta.

Nyári zárvatartás 2020

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-án hozott határozata értelmében a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda tagintézményei 2020 nyarán az alábbi időszakokban zárva tartanak.

 • Vadvirág Tagóvoda (Fő u. 61.) 2020. június 22. – július 17.
  (Ügyeletet a Pitypang Tagóvodában biztosítunk.)
 • Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy –Zs. u. 13.) 2020. június 22. – július 17.
  (Ügyeletet a Meserét Tagóvodában biztosítunk.)
 • Pitypang Tagóvoda (Szent László u. 48.) 2020. július 20. – augusztus 14.
  (Ügyeletet a Vadvirág Tagóvodában biztosítunk.)
 • Meserét Tagóvoda (Dévay u. 1.) 2020. július 20. – augusztus 14.
  (Ügyeletet a Csicsergő Tagóvodában biztosítunk.)
 • Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6.) 2020. július 20. – augusztus 31.
  (Ügyeletet a Csicsergő Tagóvodában biztosítunk a tervezett költözés idejére is.)

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető