Közzétételi lista

 Az intézmény OM azonosítója: 032933

Az intézmény neve
Címe
Csoportok/férőhe-lyek száma
Székhely: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy Nagy u . 29 4/100
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 
Vadvirág Tagóvoda
2051 Biatorbágy
Fő u. 61.
4 / 95
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 
Csicsergő Tagóvoda
2051, Biatorbágy
Bajcsy-Zs. u. 13.
8 / 188
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 
Pitypang Tagóvoda
2051 Biatorbágyi
Szent László u. 48.
3 / 57
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 
Meserét Tagóvodája
2051 Biatorbágy
Dévay u. 1.
6 / 145
Az egyes csoportokba beíratott gyermekek száma (2018. októberi statisztikai adat)
 
14 -28 fő
 
Az intézmény alkalmazottai
Munkakör
Foglalkozás
Létszám
Végzettség
Pedagógus
Óvodapedagógus
51 fő
Közép és felsőfokú végzettség óvodapedagógusi szakképzettség
pedagógus szakvizsga (9 fő)
 
Gyógypedagógus
4 fő
Felsőfokú végzettség gyógypedagógusi szakképzettség
pedagógus szakvizsga (2 fő)
 
Fejlesztőpedagógus
4 fő
Felsőfokú végzettség
fejlesztőpedagógusi szakképzettség
pedagógus szakvizsga (2 fő)
 
 
 
 
Pszichológus
Óvodapszichológus
1 fő
Felsőfokú végzettség
Pszichológus szakképzettség
Tanácsadó szakvizsga
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő
Óvodatitkár
Gazdasági ügyintéző
Adminisztrátor
1 fő
1 fő
2 fő
Középfokú végzettség
Középfokú végzettség
Középfokú végzettség
 
Pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens
9 fő
Közép-, vagy felsőfokú képzettség
 
Dajka
24 fő
Alap-, vagy középfokú végzettség
Technikai dolgozó
Konyhai kisegítő
8 fő
Alap-, vagy középfokú végzettség
 
Takarító
3 fő
Alap-, vagy középfokú végzettség
 

Az intézmény működésének rendje
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Az óvoda nyáron karbantartás miatt 4 hétig zárva van, ennek idejéről a szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk.
A tanév során 5 alkalommal nevelés nélküli munkanap (3 szakmai továbbképzés, évnyitó- és záró értekezlet) miatt az óvoda zárva van. A szakmai napokon és az iskolai tanítási szünet napjain, illetőleg áthelyezett munkanapokon előzetes igényfelmérés alapján, egy tagintézményben ügyeletet biztosítunk.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6:30 – 17:30 óráig
Nevelési idő: hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00 óráig
Az óvodaköteles gyermekeknek napi négy óra óvodai nevelésben kell részt venni, mely a délelőtti tevékenységek egésze.
Érkezés: 6:30 – 8:30 óráig
Hazabocsátás: ebéd után 12:30-13:00 óráig, délután 15:30 és 17:30 óra között..

Ügyelet (a csoportok összevontan működnek):
reggel 6:30 – 7:30 óráig.
délután 16:30 – 17:30 óráig

Felvétel rendje
A gyermekek felvétele a férőhelyek arányában folyamatosan történik.
Következő nevelési évre történő beiratkozásra április 20. és május 20. között a fenntartó által meghatározott napokon kerül sor. Részletes tudnivalókat a Felvételi tájékoztató tartalmazza.