Bemutatkozó - Legóvár tagóvoda

Bián, a Sándor-kastély kertjében álló három csoportos óvodánk nem klasszikus épületében a hagyományos értékrendet a legújabb pedagógiai szemlélettel korszerűen ötvöző pedagógusközösség várja a rájuk bízott gyermekeket.
A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése mellett nagy hangsúly fektetnek az egymás elfogadását megalapozó személyiségjegyek alakítására, az érzelmek kifejezésére, a konfliktuskezelési technikák elsajátítására.
Stabilitást, biztonságérzetet nyújtó szokásrendszer adja a szabad játék és a változatos tevékenységrendszer alapját, melyben a gyermekek testi, lelki és értelmi fejődése is biztosított.

Általános vezetőhelyettes és tagóvoda-vezető: Györgyné Bartos Mária

Fogadó ideje: telefonon egyeztetett időpontban
Elérhetőségek

2051 Biatorbágy, Szentháromság-tér 6 ( bejárat a Rákóczi utca felől )
Telefonszám: 06-30-697-4091 vagy 06-21-202-5074
E-mail cím: legovar@ovoda.biatorbagy.hu