Az óvodai közétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján az óvodai intézményi gyermekétkeztetésban az alábbi változások történtek.

Gyvt.)151. §(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

Az óvodapszichológusi ellátásról

A köznevelési rendszer átalakítása során a jogszabályi rendelkezések lehetővé tették az intézményekben pszichológusok alkalmazását. Biatorbágy Város Képviselő-testületének jóvoltából így a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Tagóvodáiban is, egy teljes munkaidőben foglalkoztatott szakember látja el ezt a feladatot.

Óvodánk pszichológusa: Cseri Anita
A kolléga minden tagintézményben heti rendszerességgel jelen van. A személyes találkozóra kérjük szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni.