Tájékoztatás

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda és a Biatorbágyi Gyermekorvosi Szolgálat

igazolásokkal kapcsolatos eljárásrendjéről

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Házirendjének 12. pontjának alábbi tartalommal történő kiegészítéséről

Tisztelt Szülők!

Egyeztetést folytattunk az óvoda gyermekorvosaival arról, miként tudnánk gördülékenyebbé tenni és megkönnyíteni Önök számára a gyermekek betegségével kapcsolatos igazolási kötelezettség teljesítését úgy, hogy jelen járványügyi készültség előírásai se szenvedjenek csorbát.

Házirendünkben a gyermekek betegség miatti hiányzásának igazolásának rendje az alábbiak szerint változik:

1.     

Az óvodát továbbra is csak egészséges, tünetmentes gyermek látogathatja. Egyszerű náthával is kérjük otthon tartani a gyermekeket.

2.     

Napközben megbetegedett gyermeket kérjük, hogy az értesítést követően minél előbb vigyék haza.

3.     

Közvetlen orvosi ellátást nem igénylő esetekben a szülő otthon tarthatja gyermekét és 5 munkanap leteltével, amennyiben a gyermek a távollét utolsó 3 napjában gyógyszer nélkül is tünet- és panaszmentes volt, Szülői Nyilatkozattal hozhatja újra óvodába. (1. melléklet)

4.     

Amennyiben a szülő nyilatkozatának ellenére a gyermek továbbra is tüneteket mutat, azt a pedagógus írásban is jelzi azt a szülőnek és a gyermekorvosnak.

5.     

A szülő a Jelzőlappal köteles felkeresni a gyermekorvost, aki az Igazolást erre a dokumentumra vezeti fel. (2 – 3. melléklet)

6.     

Orvosi ellátást igénylő, illetve 5 munkanapon túl elhúzódó esetekben továbbra is orvosi igazolást kérünk.

Az intézményben a koronavírus-járvánnyal összefüggésbe hozható esetekben minden esetben a gyermekorvosok útmutatásai szerint járunk el.

Köszönjük együttműködésüket!

Biatorbágy, 2020. szeptember 15.