RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁSI REND

 A Biatorbágy Benedek Elek Óvoda rendkívüli nyitvatartási és működési rendje a veszélyhelyzet kihirdetése következtében elrendelt rendkívüli szünet idejére, 2020. március 17.- visszavonásig.

Magyarország Kormánya az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében a 40/2020.(III.11.) kormányrendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, 2020. március 11. napján. A Kormány a 45/2020.(III.14.) kormányrendeletben a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokról rendelkezik: „A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.”
Biatorbágy Város Polgármestere a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában rendkívüli szünetet rendel el 2020. március 17. napjától annak visszavonásáig, az alábbiak szerint:
Az ellátást igénylő gyermekeket a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Székhelyén (Fő u. 61.) fogadja, szűkített nyitva tartási időben 7.00- 16.00 óráig.
A felügyeletet kérő gyermekek ellátására vonatkozó szabályok:

  1. A gyermekeket a szülők az óvoda főbejáratáig kísérik, ahol az azzal megbízott munkatársunk átveszi a gyermeket, és gondoskodik az átöltöztetésről, csoportba való beadásáról.
  2. A gyermekek hazaadása, ebéd után, illetve délután hasonlóan, illetve jó idő esetén 15 órától az udvaron történik.
  3. Csak egészséges, az igényt előzetesen már bejelentett gyermeket veszünk be az óvodába.
  4. Az épület ajtaját kopogtatásra nyitjuk ki, minden egyéb időszakban zárva tartjuk, az óvodába csak az óvoda dolgozói és a gyerekek léphetnek be.

Közétkeztetést igénylőkre vonatkozó szabályok:

  1. Minden gyermek, akiknek nem jeleztek étkezési igényt, az étkezése a következő két hétre lemondásra került.
  2. A közétkeztetést igénylőknek egyszeri meleg étkezést (ebédet) biztosítunk.
  3. Az ebéd a Fő utcai Óvoda konyhájában kerül kiadásra, naponta 12.00- és 13.00 óra között.
  4. A csak ebédért érkezők, a Dózsa György utcai bejáraton jöhetnek be a gazdasági bejárathoz, ahol az azzal megbízott dolgozó veszi át az igénylők által hozott ételszállító edényt, majd adja ki azokat.
  5. A konyha területére csak óvodai dolgozó léphet be. Az ebédért érkezők a gazdasági bejáratnál várakozzanak!

Az ügyeletet biztosító óvodában egy felelős vezető mindig elérhető.
Kérjük, hogy kéréseikkel, kérdéseikkel telefonon, (23/310 301, 30/337-47-75) illetve az óvoda központi e-mail címén keressenek bennünket (ovoda@biatorbagy.hu).
Biatorbágy, 2020. március 16.
 
Tarjáni István
polgármester s.k.