Az óvodapszichológusi ellátásról

A köznevelési rendszer átalakítása során a jogszabályi rendelkezések lehetővé tették az intézményekben pszichológusok alkalmazását. Biatorbágy Város Képviselő-testületének jóvoltából így a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Tagóvodáiban is, egy teljes munkaidőben foglalkoztatott szakember látja el ezt a feladatot.

Óvodánk pszichológusa: Cseri Anita
A kolléga minden tagintézményben heti rendszerességgel jelen van. A személyes találkozóra kérjük szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni.

Email: pszichologus@ovoda.biatorbagy.hu
Telefonszám: 20/5723209

Az óvodapszichológus feladata, hatásköre:

Az intézményben való jelenlétének célja a gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelőmunka hatékonyságának segítése.

Az óvodapszichológus elsődleges feladata a gyerekek óvodai közösségbe történő sikeres beilleszkedésének támogatása.
A gyerekekkel való kapcsolatfelvétel a szülőktől, pedagógusoktól érkező jelzés alapján történik. Munkája során az óvodapszichológus a gyermek igényeit, szükségleteit szem előtt tartva szorosan együttműködik a családdal, a pedagógusokkal, s velük együtt gondolkodik a lehetséges segítő beavatkozásokról.
Az ellátás többnyire szülőkonzultációk, pedagógus konzultációk, illetve a gyermekeknek tartott egyéni- és csoportos tanácsadás / készségfejlesztés formájában valósul meg.

Milyen problémákkal érdemes felkeresni az óvodapszichológust?

• Beszoktatással, beilleszkedéssel összefüggő problémák
(nehezített leválás, szorongás, kortársakkal való kapcsolati nehézség, indulati kontroll zavara, magatartásproblémák)
• Élethelyzeti változásokból fakadó problémák
(költözés, óvodaváltás, kistestvér születése, apa külföldi munkavállalása)
• Krízishelyzet a családban, a gyermek közvetlen környezetében
(szülők válása, betegség, kórházi tartózkodás, haláleset)
• Lelki eredetű testi panaszok
(alvás-, evészavar, bepisilés, bekakilás, hasfájás, fejfájás, gakori betegségek, stb.)
• Képességvizsgálat, iskolaérettséggel összefüggő kérdések

Mely esetekben segíthet még az óvodapszichológus?

• Diagnózis felállítása, illetve pszichoterápia szükségessége esetén az óvodapszichológus feladata a szülő informálása, az ellátórendszerben való eligazodásának megkönnyítése, és a megfelelő szakemberhez történő továbbirányítás (elsősorban pedagógiai szakszolgálatba, egészségügyi szakellátásba).
• A lelki egészségvédelem érdekében preventív jelleggel pszichoedukációs és mentálhigiénés tevékenységet folytat az intézményben.